Vedení střediska

Středisko řídí středisková rada, kterou tvoří vedoucí střediska, jeho zástupce a vedoucí jednotlivých oddílů. Vedoucí střediska je současně statutárním zástupcem. Jednání rady se mohou účastnit také další činovníci střediska, ovšem pouze s hlasem poradním.


Klubovny

Oddíly z Pražma a středisková rada využívají ke své činnosti klubovnu v budově Pražmo 69 (stará fara).

Oddíl Svišti se schází v klubovně v bývalé orlovně v Pusté Polomi (vedle fary).

základní údaje

Junák - český skaut,     středisko Štít Pražmo, z. s.    Pražmo 219          739 04 Pražmo

IČ:     68157690

účet: 107 - 5241800247 / 0100