Oddíly

Termíny schůzek

klubovna Pražmo

čtvrtek 15,30 - 17,00 hod.  světlušky

čtvrtek 17,00 - 18,30 hod.  skautky

pátek 15,00 - 16,30 hod.  vlčata a nováčci (Jeleni)

pátek 16,30 - 18,00 hod.  skauti (Stříbrní vlci)

pátek 18,00 - 19,30 hod.  skauti (Žirafy)

 

klubovna Pustá Polom

pátek 15,00 - 16,30 hod. skautky a světlušky              (jen v sudé týdny)

pátek 16,30 - 18,00 hod. skauti a vlčata                     (nepravidelně podle domluvy)