Historie

Po pádu totalitní moci byl Junák v Pražmě obnoven 4. září 1990. Tehdy byl zaregistrován první oddíl, který byl organizačně začleněn do střediska Kruh Frýdek. S přibývajícím počtem členů byl původně smíšený oddíl rozdělen na chlapecký a dívčí. Postupně se zvýšil také počet dospělých členů, kteří by mohli vytvořit oddíl dospělých a současně pokrýt potřebné funkce ve vlastním středisku. Proto bylo rozhodnuto, že od roku 1998 budou oddíly z Pražma registrovány v nově vzniklém středisku Štít Pražmo.

Od roku 1990 užívají naše oddíly klubovnu v budově staré fary v Pražmě, docházejí sem i ti členové, kteří mají bydliště v okolních obcích, především v Morávce, Raškovicích, Krásné a Vyšních Lhotách.

Středisko patří počtem členů k nejmenším v okrese Frýdek-Místek. Nejvíce členů mělo v roce 2004, pak následoval větší pokles, po němž se situace stabilizovala. Během roku 2011 došlo k opětovnému růstu členské základny. Kromě toho v lednu 2012 vznikl nový oddíl původně v Hlubočci na Opavsku, ale nakonec našel klubovnu v Pusté Polomi. I když má místo působení v jiném okrese, je registrován v našem středisku.

Následující graf ukazuje vývoj členské základny od roku 1990 do současnosti.