Stavba májky v Pusté Polomi

Stavba májky v Pusté Polomi

Oddíl Svišti z Pusté Polomi připravil na večer 30.dubna 2014 společně s místní farností stavbu májky na farní zahradě. Když se podařilo májku vztyčit, byl zapálen oheň, na němž si mohl každý opéci párek. Kromě toho byly připraveny další dobroty, které upekly obětavé maminky. Počasí bylo také velmi příjemné, a tak není divu, že si to všichni pěkně užívali.

Teprve za soumraku byl zapálen na jiném místě slavnostní oheň, u něhož skládali svůj slib někteří skauti, skautky, vlčata a světlušky za účasti ostatních členů oddílu, přítomných rodičů a vedoucího střediska Štít Pražmo.