ORJ Frýdek-Místek vydala almanach vzpomínek pamětníků

03.02.2014 17:58
 

ORJ Frýdek-Místek vydala na konci roku 2013 publikaci s názvem Po stopách historie skautingu ve Frýdku a Místku. Vydání tohoto almanachu podpořil kulturní fond Magistrátu Frýdek-Místek. Almanach si neklade za cíl popsat celou historii junáckého hnutí v souměstí na břehu Ostravice, Frýdku a Místku, snaží se být prezentačním nástrojem dosud sesbíraných vzpomínek a informací.

Publikace má tři hlavní části. První dává poznat vybrané části vzpomínek některých pamětníků, skautek a skautů. Jsou mezi nimi političtí vězni, někteří byli v junáckém hnutí již za první republiky. Druhá část se snaží přiblížit osudy podle vzpomínek skautů, které se nám nepodařilo nahrát. Buď již táboří na Věčnosti, nebo bydlí příliš daleko, viz Petr Erben, který žije v Izraeli. Mnohé vzpomínky v první i druhé kapitole této publikace se dotýkají smutných kapitol naší československé historie a je důležité si je připomínat, právě proto tato práce vznikla. Nejobsáhlejší částí je ta třetí, jde o soupis činných skautek a skautů ve frýdeckých a místeckých skautských střediscích, přičemž jsou v seznamu i skauti a skautky z okolních skautských oddílů, které náležely pod frýdecké či místecké skautské střediska.

Děkujeme skautkám a skautům z řad pamětníků, že se s námi podělili o své životní osudy. Díky nim se můžeme dozvědět, na co skauting ve Frýdku a Místku navazuje. Děkujeme všem bratrům a sestrám za mnohé připomínky, doplnění a pomoc při vytváření seznamu skautek a skautů. Většina publikovaných příběhů vznikla s pomocí projektu Skautské století (www.skautskestoleti.cz)

A protože chystáme pokračování tohoto almanachu, prosíme, pokud máš vzpomínky, kroniky, fotografie či dokumenty, které jsou spjaty s historií junáckého hnutí, neváhej se s námi o ně podělit!


 

Kontakty pro případné dotazy, připomínky, návrhy, errata, dodatky, prosby etc.:


 

Jakub Foldyna-Elf

zástupce ved. střediska Štít Pražmo,

krajský koordinátor projektu Skautské století

Morávka čp. 200, 739 05

tel. +420 723 659 640; +420 732 586 696 (STS)

e-mail: foldyna.jakub@gmail.com


 

Tomáš Foldyna-Drákula

zast. ved. 1. oddílu Pražmo

Morávka čp. 200, 739 05

tel. +420 723 976 786; +420 732 586 796 (STS)

email: t.foldyna@seznam.cz


 


 

Zpět