Oprava klubovny je dokončena

07.11.2012 09:15

Konečně máme na staré faře na Pražmě novou klubovnu. Nápad na přestěhování klubovny do jiné místnosti, která se důkladně opraví, se zrodil již před více než třemi lety. Náklady měly být rozděleny mezi naše středisko a Farnost Morávka, přičemž náš podíl byl vyčíslen na 42 000 Kč. Začalo se výměnou elektroinstalace, byly provedeny zednické práce (betonování části podlahy, oprava a omítnutí stěn a stropu) a vymalování místnosti, byla zakoupena krbová vložka. Nečekané změny ve farnosti způsobily přerušení prací a musely být dohodnuty rovněž změny v původním projektu. Je dobře, že se nakonec vše vyřešilo a oprava klubovny mohla pokračovat. Byla postavena krbová kamna a dokončena oprava oken a podlahy.

                                                Nová krbová kamna.

                            Opravená klubovna před stěhováním nábytku.

Středisková rada děkuje obcím Morávka, Pražmo, Raškovice a Krásná za poskytnuté příspěvky a všem sponzorům, kteří přispěli drobnými finančními dary nebo svou prací. Na příspěvcích a darech středisko získalo celkem 41 035 Kč, z této částky zbývá proinvestovat asi jeden tisíc korun na drobné nedodělky. Středisková rada děkuje také Farnosti Morávka za podporu a trvale dobrou spolupráci.
 

Zpět