Oslavy obnovení Junáka

Oslavy obnovení Junáka

Uplynulo již 25 let od založení prvního oddílu na Pražmě. Tuto událost jsme si připomněli v sobotu 19. září 2015. V 16 hodin byla ve farním kostele sloužena děkovná mše svatá, hlavním celebrantem byl P. Petr Smolek. V 17 hodin se všichni sešli v klubovně a v dalších místnostech staré fary, aby se občerstvili, popovídali si při prohlžení fotografií a kronik, nebo se zúčasnili společného promítání fotografií a filmů. V 18,30 hodin byl zapálen slavnostní oheň, při němž se hlavně vzpomínalo, zpívalo a díky připravenému programu také dobře bavilo. Kolem osmé hodiny večerní byla sice zakončena oficiální část zpěvem skautské večerky, ale většina přítomných si dále užívala příjemný večer.