Ivančena 2015

Ivančena 2015

Setkání skautů na Ivančeně se uskutečnilo v sobotu 25. dubna 2015. Teplé a slunečné počasí, na tuto dobu neobvyklé, přilákalo k mohyle stovky skautů. Mše svatá, kterou celebroval biskup František Václav Lobkowicz s koncelebranty  P. Petrem Smolkem a P. Jakubem Vavrečkou, začala tentokrát již v 10,30 hodin, takže po jejím skončení jsme měli dostatek času na přesun k mohyle. V poledne proběhl tradiční ceremoniál, na němž promluvili také dva přímí účastníci založení mohyly v roce 1946. Po proslovech dalších významných hostů bylo uděleno několik skautských vyznamenání. Shromáždění bylo zakončeno československou hymnou.