Proběhl řádný sněm střediska

23.06.2016 20:21

V souladu se Stanovami Junáka a Organizačním řádem svolala středisková rada sněm střediska na neděli 19.června 2016. Sněm je nejvyšším orgánem a musí se uskutečnit minimálně jednou za tři roky, kdy končí funkční období stávajícího vedení a je nutné zvolit nové vedení střediska. Sněm také rozhoduje o zásadních otázkách.

Jednání sněmu začalo v 17 hodin, zúčastnilo se 93% delegátů. Bylo přijato celkem 18 usnesení, mnohá z nich ukládají střediskové radě úkoly, jimiž by se měla zabývat v novém volebním období. Proběhla rovněž volba nového vedení střediska. Dosavadní vedoucí střediska se po osmnáctiletém působení ve funkci rozhodl přenechat místo mladšímu zástupci. Novým vedoucím střediska byl zvolen Petr Vlček.

Zpět